Outbound marketing vs Inbound marketing: Què és millor per al teu negoci?


En el món del màrqueting digital, hi ha dues estratègies principals que les empreses poden utilitzar per arribar als seus clients potencials: l’outbound marketing i l’inbound marketing. Cadascuna d’aquestes estratègies té les seves pròpies tècniques, avantatges i desavantatges, i és important comprendre quina és la més adequada per al teu negoci. En aquest article, explorarem detalladament què és l’outbound marketing, què és l’inbound marketing, i com pots utilitzar cadascuna per assolir els teus objectius comercials.

Outbound marketing vs Inbound marketing

Què és l’Outbound marketing?

L’outbound marketing, també conegut com a màrqueting tradicional, implica apropar-se als clients potencials de manera proactiva. Això es fa sovint mitjançant tècniques com la publicitat, les trucades en fred, el correu directe, i els anuncis de ràdio i televisió. L’objectiu és posar el teu missatge davant dels consumidors, independentment de si estan buscant activament els teus productes o serveis.

Tècniques d’Outbound Marketing

Publicitat en mitjans tradicionals:

 • Anuncis de televisió i ràdio.
 • Publicitat en diaris i revistes.
 • Cartells publicitaris i rètols.

Publicitat digital:

 • Anuncis de display i banners.
 • Anuncis de vídeo en línia.
 • Publicitat a les xarxes socials.

Marketing directe:

 • Trucades en fred.
 • Enviament de correu directe.
 • Correu electrònic massiu.

Els principals avantatges de l’Outbound marketing són que permet arribar a una gran audiència en poc temps, ja que utilitza canals tradicionals que els consumidors coneixen bé. També pot generar resultats ràpidament, especialment en campanyes a curt termini.

Com a desavantatges de l’Outbound Marketing, podem destacar l’elevat cost de les campanyes de publicitat, especialment en mitjans tradicionals. Per una banda, a vegades es pot considerar un tipus de publicitat intrusiva, perquè es percep com que interromp les activitats dels usuaris. I, d’una altra banda, és difícil d’arribar a un públic específic comparat amb tècniques digitals més avançades.

Què és l’Inbound Marketing?

L’inbound marketing, per altra banda, se centra a atreure els clients cap al teu negoci de manera natural. Això es fa mitjançant la creació de contingut valuós que respon a les necessitats i interessos del teu públic objectiu. L’objectiu és fer que els consumidors et trobin quan estan buscant informació relacionada amb els teus productes o serveis.

Tècniques d’Inbound Marketing

Creació de contingut:

 • Articles de blog.
 • Ebooks i whitepapers.
 • Infografies i vídeos.

SEO (Search Engine Optimization):

 • Optimització del contingut per a motors de cerca.
 • Recerca i ús de paraules clau.
 • Construcció d’enllaços de qualitat.

Marketing de xarxes socials:

 • Compartir contingut en plataformes socials.
 • Interactuar amb seguidors i clients potencials.
 • Ús de publicitat segmentada en xarxes socials.

Email marketing:

 • Enviament de newsletters.
 • Campanyes de correu electrònic personalitzades.
 • Automatització del correu electrònic.

Com a principals avantatges de l’Inbound marketing, destaquem: té un cost efectiu perquè generalment és més assequible que les campanyes d’outbound marketing. Es percep com a menys intrusiu, ja que els consumidors busquen activament el contingut. També permet arribar a un públic molt específic basat en els seus interessos i necessitats.

I, com a desavantatges, l’Inbound marketing requereix temps, sobretot si comences des de zero, es pot trigar temps a generar resultats. Un altre desavantatge són els recursos, requereix la creació constant de contingut de qualitat, el que pot ser demandant en termes de temps i recursos. I, per últim, el tema de la competència. En alguns sectors, pot ser difícil destacar entre el gran volum de contingut disponible.

Outbound Marketing vs Inbound Marketing: Quan utilitzar cadascuna?

L’outbound marketing és ideal per a campanyes a curt termini, com llançaments de productes o esdeveniments especials, on es necessiten resultats ràpids. També és útil quan es vol arribar a una àmplia audiència i augmentar la consciència de marca ràpidament. A més, és especialment efectiu per a empreses en sectors tradicionals que es beneficien de canals de màrqueting tradicionals.

L’inbound marketing és ideal per a la construcció de marca a llarg termini, ja que permet construir una relació sòlida i duradora amb els clients. També és perfecte per a l’atracció de leads qualificats, és a dir, clients potencials que ja estan interessats en els teus productes o serveis. A més, és beneficiós per a empreses que volen aprofitar els avantatges del màrqueting digital per segmentar millor el seu públic.

Per obtenir els millors resultats, moltes empreses opten per una estratègia de màrqueting combinada que utilitza tant tècniques d’outbound marketing com d’inbound marketing. Això permet aprofitar els punts forts de cadascuna i minimitzar els seus desavantatges.

Alguns exemples de com combinar aquestes estratègies inclouen utilitzar la publicitat pagada (outbound) per atraure trànsit a contingut de qualitat (inbound) en el teu lloc web, promocionar contingut inbound a través de canals outbound com la publicitat en xarxes socials i integrar campanyes de correu electrònic (outbound) amb estratègies de seguiment (inbound).

En resum, l’elecció entre outbound marketing i inbound marketing depèn dels teus objectius comercials, el teu públic objectiu i els recursos disponibles. Mentre que l’outbound marketing pot oferir resultats ràpids i un abast ampli, l’inbound marketing se centra en la construcció de relacions duradores i en l’atracció de leads qualificats.

Una estratègia combinada pot ser la millor solució per a moltes empreses, permetent aprofitar els avantatges de cadascuna per assolir els millors resultats possibles.

Feu un comentari

Contacte

Carrer Sant Maurici 24,
Vilafant, 17740, Girona.

+34 872 98 93 92

Contacta amb nosaltres

Segueix-nos