Nou ajut per a Pimes: 7.000€


La transformació tecnològica és essencial per a la supervivència i creixement de les petites i mitjanes empreses (PIMES). Per això, la Cambra de Comerç de Girona i la Cambra de Comerç de Palamós, han posat en marxa el Programa Pime Digital.

Aquest programa té com a objectiu principal la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en les activitats habituals de les PIMES. Per a fer-ho, s’integren eines competitives clau en la seva estratègia i maximitzen les oportunitats per millorar la seva productivitat i competitivitat.

Objectiu del nou ajut per a Pimes

El Programa Pime Digital vol promoure l’adopció de metodologies que permetin incorporar les TIC de manera sistemàtica en l’activitat empresarial diària de les PIMES. A través d’aquesta integració, es busca potenciar la competitivitat de les empreses en un mercat cada vegada més digitalitzat.

Una de les primeres accions del programa és el Diagnòstic Assistit de TIC. Aquesta fase consisteix en la realització d’una anàlisi exhaustiva del nivell de digitalització de l’empresa per conèixer l’estat i la situació de la seva competitivitat en l’entorn econòmic i de mercat. Aquest diagnòstic permet identificar les necessitats tecnològiques de l’empresa i alinear-les amb les seves necessitats estratègiques i operatives.

El Diagnòstic Assistit de TIC proporciona una sèrie de recomanacions per a la implantació de solucions tecnològiques en tres línies d’actuació principals:

  • Utilització de les TIC per a la millora de la competitivitat: Inclou eines de productivitat amb una clara orientació cap al cloud computing.
  • Comerç Electrònic: Fomenta la implementació de solucions per millorar la presència i eficiència en el comerç en línia.
  • Marketing Digital: Inclou estratègies de SEO, SEM, email marketing, analítica web, gestió de xarxes socials, reputació en línia, aplicacions mòbils, i altres eines tecnològiques emergents.

Després de realitzar el Diagnòstic Assistit de TIC, es proposa un pla d’implantació personalitzat per a cada empresa. Aquest pla recull les característiques dels projectes a implementar, els proveïdors seleccionats per l’empresa i la financiació compromesa. El termini màxim per al desenvolupament d’aquesta fase és de sis mesos.

El pressupost de l’ajut

El programa preveu ajuts econòmics per a la implementació de les solucions i millores detectades. El pressupost disponible per a aquesta convocatòria és de 112.350,00 euros, dels quals 44.940,00 euros es destinaran a ajuts econòmics per a PIMES. Es preveu la participació d’aproximadament 15 empreses, amb un pressupost màxim elegible per empresa de 7.000 euros (sense incloure IVA).

El cost elegible per a cada empresa inclou fins a 7.490 euros, amb un màxim de 7.000 euros de cost directe i el 7% de costos indirectes associats. El finançament es reparteix en un 40% a càrrec del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i el 60% restant a càrrec de l’empresa beneficiària. Això significa que la quantitat màxima d’ajut que pot rebre cada empresa és de 2.996 euros, sempre que es justifiqui la inversió dins dels terminis establerts.

Procediment per a la sol·licitud d’ajuts

Les empreses interessades poden presentar la seva sol·licitud a través de la seu electrònica habilitada. El termini per a la presentació de sol·licituds s’obrirà el divendres 5 de juliol a les 09:00 hores i es tancarà a les 14:00 hores del dia 31 d’octubre de 2024. No obstant això, aquest termini pot acurtar-se si s’esgota el pressupost disponible.

Cada empresa només podrà presentar una sol·licitud. Si una empresa presenta diverses sol·licituds, només es tindrà en compte la primera registrada dins del termini establert. La sol·licitud ha de ser signada electrònicament per l’interessat o per una persona que acrediti la seva representació legal.

Beneficis del Programa Pime Digital

El Programa Pime Digital ofereix nombrosos beneficis per a les PIMES, entre els quals destaca l’oportunitat d’incrementar la seva competitivitat mitjançant la incorporació de les TIC. Aquestes tecnologies poden ajudar les empreses a optimitzar els seus processos, millorar la seva presència en línia i arribar a un públic més ampli.

Un exemple pràctic de com les TIC poden beneficiar una PIME és l’ús d’un sistema CRM per gestionar les relacions amb els clients. Això permet a l’empresa tenir un registre detallat de les interaccions amb els clients, identificar oportunitats de venda i millorar el servei al client. D’altra banda, la implementació d’un sistema ERP pot ajudar a optimitzar la gestió de recursos i processos interns, augmentant així l’eficiència operativa.

En l’àmbit del comerç electrònic, tenir una plataforma en línia ben dissenyada pot significar un augment significatiu en les vendes, ja que permet arribar a clients que prefereixen comprar en línia. A més, l’ús de tècniques de màrqueting digital com el SEO i el SEM pot millorar la visibilitat de l’empresa en els motors de cerca, atraient més tràfic qualificat al lloc web de l’empresa.

En resum, el Programa Pyme Digital representa una oportunitat valuosa per a les PIMES que desitgen adoptar les TIC i millorar la seva competitivitat. Amb el suport de les Cambres de Comerç i el finançament del FEDER, les empreses poden accedir a diagnòstics gratuïts i ajuts econòmics per implementar solucions tecnològiques clau.

Aprofitar aquests recursos pot marcar la diferència entre mantenir-se al marge o liderar en un mercat cada vegada més digital i competitiu. Per tant, és crucial que les PIMES interessades presentin les seves sol·licituds dins del termini establert i es preparin per a una transformació digital que les posicioni per a l’èxit futur.

Feu un comentari

Contacte

Carrer Sant Maurici 24,
Vilafant, 17740, Girona.

+34 872 98 93 92

Contacta amb nosaltres

Segueix-nos